MVO bij SNL

Hoe SNL maatschappelijk verantwoord onderneemt

MVO

Als familiebedrijf zijn we bij SNL sterk betrokken bij onze leef- en werkomgeving. We zijn ons ervan bewust dat een bedrijf altijd afhankelijk is van hun mensen en hun omgeving om te blijven bestaan. Ook SNL.

Voor SNL is het dus vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen we door een goede balans te vinden in mensen, leefomgeving en resultaat.

SNL ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een normaal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze mensen MVO aspecten meenemen in hun besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken en beslissingen.

Onze visie op MVO is op te delen in drie onderdelen:

Onze Medewerkers

SNL is een familiebedrijf waar de mensen centraal staan. Onze medewerkers zijn immers de drijfveer van het bedrijf. SNL vindt het belangrijk om de medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig kunnen werken in een veilige, gezonde en schone werkomgeving en waar ze zich verder kunnen door ontwikkelen.

De Maatschappij

SNL is een bedrijf dat de Nederlandse maakindustrie in zijn DNA heeft. Daarom willen wij een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van Nederland. SNL staat midden in de maatschappij en daarom zijn we op diverse manieren sociaal betrokken. Onder andere door nauw samen te werken met onderwijsinstellingen en het steunen van goede doelen.

Onze Productieprocessen

Onze bedrijfsvoering is afgestemd op het continue verbeteren en innoveren van producten en productieprocessen. Dat doen we door nauw met de klant samen te werken. Het continue willen verbeteren is een standaard gegeven in onze bedrijfsvoering en manier van denken door onze mensen. Het verminderen van de belasting op het milieu heeft standaard onze aandacht binnen onze bedrijfsvoering.