SQG | SNL Quality Guarantee. De zekerheid van procescontinuïteit

Kwaliteit, onvoorwaardelijk en gegarandeerd. Bij de bedrijven van SNL Group zijn onze mensen gefocust op de hoogst maakbare kwaliteit. Van idee tot montage.

Hiervoor hebben we, naast uiteraard de officiële standaarden, additioneel een interne en groepsbrede kwaliteitsoperatie: SNL Quality Guarantee (SQG). We bouwen in elk stadium van de ontwikkeling onze eigen kwaliteitscontroles in. Deze zijn gebaseerd op de strengste Europese normering, eisen en onze jarenlange specialistische ervaring.

Maar de SQG kwaliteitscontroles gaan verder. Omdat we absoluut zeker willen zijn van de kwaliteit die we leveren. Dat doen we voor onszelf, maar vooral voor u en de continuïteit van uw processen. Zo bouwen we met SQG aan extra zekerheid, betrouwbaarheid en onze relatie met u.

Bij SNL Group staat alles in het teken van het hoogste kwaliteitsniveau. Dit neemt niet weg dat het soms iets anders kan lopen dan we vooraf hebben bedacht of gepland. Uiteindelijk blijft alles natuurlijk in hoge mate mensenwerk.

Mochten er zich onverwachte of ongewenste vraagstukken voordoen, dan schakelen wij direct. Zo kunnen we onvoorwaardelijk aan de beoogde kwaliteitseisen voldoen binnen het gestelde termijn en binnen het budget.

Bij SNL kunnen we uw procescontinuïteit garanderen. U kunt ons daar dan ook iedere dag op aanspreken. Ook dit valt onder de SQG.

Discretie wordt bij alle bedrijven binnen SNL Group met hoofdletters geschreven. In onze optiek is discretie namelijk onlosmakelijk verbonden met de hoogst maakbare kwaliteit.

Lid Koninklijke Metaalunie Lid Koninklijke Metaalunie